Please download Java(tm).

 

Kirkeskibet.dk

·         I arbejdet for at introducere et bredt kulturhistorisk projekt omkring kirkeskibene i de danske kirker - i et digitalt medium - har jeg fået adgang til Handels- og Søfartsmuseets register, som her er blevet lavet til en database. Ud fra det forliggende materiale er det tanken at skabe et billedarkiv og arbejde med materialet i en fremstilling af oceaniske perspektiver på dansk historie siden renæissancen.

·         Databasen etableres med baggrund i Handels og Søfartsmuseets register, der indeholder 1326 skibe af vekslende kvalitet og alder. Søgekriteriet er topografisk, men der vil blive udviklet mange nye muligheder med en netbaseret database.

·         Tanken bag hjemmesiden er at søge hjælp til en digital billedregistrering. Alle der har et digitalt billede, og som er villig til at hjælpe med ved etablering af et komplet billedarkiv over de danske kirkeskibe, bedes maile det til: billed@kirkeskibet.dk

Er man opmærksom på den del af dansk historie, som knytter sig til det oceaniske, er kirkerne en omfattende kilde i forsøget på at tegne et bredspektret billede af perioden under de store sejlskibe. Altså den periode i nyere historie, som tager sin begyndelse under renæissancen, og slutter med de store sejlers udfasning i det 19. og 20. århundrede.

 

Et kulturhistorisk projekt med globale perspektiver.

·         Der er i dag almindelig enighed om, at det ældste kirkeskib i Danmark er en galeon, som findes i Ho kirke. Det stammer fra omkring år 1600, og er lavet uden brug af søm, bundet sammen og med jomfruer, udskåret af hvalbarder.                                                 

·         I Sejrø kirke findes et kopi af Christian den 4.'s skib 'Trefoldigheden', bygget af søfolk, som har sejlet med på skibet. Det er fra 1659. Hvem kender ikke skibsbilledet med Chr.IV i Roskilde Domkirke!

http://stb.msn.com/i/D8/57B016EA2E617472A96E45AFA4F0FA.jpg

·         Skibstypen fra de store opdagelserejser, karavellen, som Columbus sejlede med til den nye verden, finder vi i Linå kirke ved Silkeborg. Det har tidligere stået hos rederiet Torm.

·         I Vindeby kirke ved Nakskov findes en model af korvetten Galatea fra 1860 ophængt 13 år efter den første jordomrejse med Galathea-ekspeditionen (1845-47)

·         Til de kuriøse eksempler finder man på Samsø en model af et antikt skib, et alexandrinsk kornskib, der samtidig er skibstypen, som Paulus sejlede med, da han på vej til processen i Rom løb ind i uvejr og forliste på Malta, jvf.Apostlenes Gerninger kap.27.

·         Hvad angår vikingeskibe, er det vel en tilsnigelse,... men vi finder et eksemplar af færøbåden, i Mejdrup kirke, eller hvis man vil se den ægte vare, i Klaksvig. Og er man til størrelsesforholdet 1:1 kan man jo tage til vikingeskibsmuseet i Roskilde.

·         se - en model af Fregatten Jylland med webkamera fra Vor Frue kirke i Svendborg.

·         http://www.kirkeskibet.dk/lejder.jpg      detalje fra orlogsskibet 'Fyen'

kilde: Henning Thalunds 4 bøger om danske kirkeskibe, samt Handels og Søfartsmuseets database over kirkeskibe i Danmark

http://www.kirkeskibet.dk/banner.jpg