PHOENIX, Orlogsmuseet

Kirkeskibet.dk

-mens der findes Vand i Hav.                            citat fra Kingos mindedigt til Niels Juel, 1697 

Billedet til venstre viser Phoenix, 1810 bygget af resterne på Orlogsværftet efter Flådens ran. Det er ikke kun af militære årsager, at man kan beskæftige sig med en fascinerende dansk søfartshistorie, Orlogssamlingens  model af Phoenix, med det symbolske navn, viser den første fuldrigger som ruller ud fra Orlogsværftet i ruinerne under Napoleonskrigene. Orlogssamlingens værdifulde danske samling løfter den opgave gennem sin modelsamling at fremvise - også for nutiden - en stor maritim arv fra Holmen og en teknologisk-videnskablig udvikling igennem århundreder på Danmarks største arbejdsplads. 

Kirkeskibet.dk's banner er fotograferet på Orlogsmuseet, og viser orlogsskibet ANNA SOPHIA, som formodentlig tidligere hængte i Holmens kirke. Kirkeskibet, der er fra slutningen af 1600-tallet, indgår i Orlogsmuseets logo, og har den kvalitet, at det er rigget  på oprindelig vis, hvilket er et særsyn al den stund, at mange skibe ved senere restaureringer har fået et rig, som svarede til senere tiders brug. 

Vignetterne viser uddrag af et kort, der fremstiller Magellanekspeditionens jordomrejse (1519-22), og hermed understreger en global bevidsthed. At verden er een. Kortet er ornamenteret med et skib på oceanet, og viser et andet sted de deltagende under hjemkomsten i procession op til kirken i Sevilla.

Se således kortet fra 1613 fra Theodore De Bry, der bygger på Hudsons optegnelser af Hudson Strædet og Hudson Bugten, der de næste 150 år skal blive fejlagtigt afsøgt for passagen til Stillehavet, - det gælder vores egen Jens Munk, som 10 år efter kortets fremstilling kaster sig ud i et dramatisk forsøg på at finde Nordvestpassagen og søvejen til Indien gennem Ishavet (1619-21), Lad disse afsæt  i renæssanceperiodens afsøgninger af verdensbilledet sætte ramme om Kirkeskibet.dk som beskæftiger sig med nutidens medier, der tilbyder en billeddatabase med modelskibene i de danske kirker. Forbindelsen mellem kirken og skibet bliver temaet  for udviklinger i verdensbilledet, som her skal skitseres.

græsk, et af de antikke sprog bag en europæiske sprogudvikling, er der lydmæssig en mulig forveksling mellem naos og naus; mellem tempel og skib. Denne misforståelse kan om ikke andet stå som en tanke;  idet selve kirkens langskib, på dansk kaldes: ja, skibet, og dermed deler navn med de små modeller som hænger i loftet i danske kirker over det ganske land.

Det vil således være muligt selv at gå på opdagelse i denne righoldige samling gennem det register, som stammer fra Handels og Søfartsmuseet på Kronborg. Det fremviser et arkiv over det stykke maritimt dansk kulturhistorie, som især tidligere leder Henning Henningsen ofrede en langt livs interesse.

Det eneste nye er den elektroniske database og billedarkivet.

Ligesom man her vil kunne søge uddybende forklaringer og henvisninger som kan bibringe materialet en kulturhistorisk baggrund. Dels med baggrund i allerede offentliggjort materiale og som en inspiration til selv at tænke med i et bredt kulturhistorisk perspektiv.

Tak til Handels og Søfartsmuseet, og til kirkeministeriets konsulent vedr. kirkeskibe, marinearkitekt, Jes Kroman, der har udfærdiget den elektroniske database, samt tak til Thomas Ring fra it-virksomheden, Netkontor.dk, som har lavet databasen til en netbaseret billeddatabase.

Vejl. i databasen.