Lübecker Adler/Fortuna

Frederik II og Lübeck's råd enedes i 1565 om at lade bygge to ens skibe i Lübeck, hver på 800 læster, et til Danmark og et til Lübeck. Byggeriet blev forestået af Sylvester Francke, en lybsk borgersøn, der i Frederik II's tjeneste gjorde en veritabel lynkarriere, og skibene blev færdige året efter, det lybske hed Adler, det danske fik navnet Fortuna.

Adlers udseende kendes fra en samtidig kilde, et maleri, der må være bestilt af Lübecks Schiffergesellschaft, hvor det stadig findes. Maleriet har været renoveret et par gange men bortset fra de påfaldende mange kanonporte virker det pålideligt.

kilde: Niels M. Probst, Marinehistorisk Tidsskr. 2/90 s.13

 

Billed fra: http://www.plattpartu.de/kuenst/luebeck/schifferges.htm#anfang