Kirkeskibet.dk

Please download Java(tm).

Det kongelige bibliotek har en webudstilling om kartografiens udvikling i Danmark, som viser et bredt udsnit af det materiale som fremstiller udviklingen  i kortfremstillingen fra renæssancen til i dag.

 

Mapping - positionens oceaniske kniplinger

I en betragtning over Ribe-biskoppen Brorsons digtning har digteren Per Højholt set tønderkniplingens stiklinger og mønstre som en formmæssig inspiration for Brorsons digterkunst. Kniplingerne er som formmæssige udtryk vadehavsbilleder. Vadehavet, som ikke er et rigtigt hav, men alligevel et hav mellem det generelle hav og det principielle hav.

 

Ho kirke ses i baggrunden

  • I en sådan antagelse kan man se en analogi mellem håndværkets og poesiens bevægelser i rokoko. Hånden tager udgangspunktet i stiklingskort, der viser de præcise positioner eller fixpunkter for de kunstfærdige bindinger og knuder, som binder kniplingen sammen. Ligesom poesiens struktur følger de præcise positioner, der i et ligefrem sprog binder de kiastiske sløjfer og naturlige variationer.  På tilsvarende måde kan mappingens eller stiklingernes mønstre måske anes i den oceanografiske kartografi kloden rundt. Mange berømte kort er fremstillet af hollandske korttegnere fra et frisisk peninsula- og backwaterkultur, der - her i parantes bemærket - står i forbindelse med den sønderjydske vadehavsnatur.  

 

i Ho kirke hænger formentlig Danmarks ældste kirkeskib

  • Gemma Friseren (1505-55) var den første som bestemte, hvordan man kunne udregne position ved hjælp af tid og trigonometriske målinger. Principperne bliver bestemmende i fastlægelsen af længdegraden - efter Greenwichmetoden (1761ff)og håndværket bag disse kort er gældende som de mest nøjagtige udmålinger, i teknologien med tidens præcision og mekanisering. Dette er også princippet bag sattelitmålingerne og GPS'ens anvendelse, - som vel egentlig kan siges at være et teknologispring, nemlig for trigonometriske positionsberegning vha sattelitpositionernes datavisualiseringer. Eller med andre ord centralperspektivets forsvinden og subjekt-objekt skemaets opløsning i abitrære og kontigente maskinelle referencer og relationer.

  • Fra en fremragende canadisk link er det muligt at danne sig et overblik over datavisualiseringens udvikling og muligheder.