Please download Java(tm).

 

BIOS - Basic Input Output System

Der fortælles fra Niels Bohrs barndom, at han i dansk stil forfattede følgende besvarelse af stileemnet: 'En tur i havnen', der i al korthed lød:

'Min bror og jeg gik en tur i havnen. Dér så vi skibe losse og lade.'

Noget kommer ind, og noget går ud. Transport har alle dage været genstand for stor opmærksomhed. Ligesom den altid har krævet en energisk udfoldelse. Dertil kommer, at drengen med forkærlighed har hæftet sig ved det sproglige udtryk: at losse og lade.

Historisk har den kulturelle og civilisatoriske BIOS igennem århundrede været forbundet med skibet.

Og det vil vi nu se lidt nærmere på.